NGHIÊN CỨU

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuốc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuốc

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2009/TT-BYT và thông tư số 45/2011/TT-BYT: 1. Điều kiện đăng ký: 1. Cơ sở đăng ký thuốc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Việt Nam nếu là cơ sở kinh doanh thuốc của Việt Nam hoặc có Giấy phép đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thuốc, nguyên …

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (bao gồm cả hợp đồng vận chuyển theo chứng từ - còn gọi là Hợp đồng thuê tàu chợ và Hợp đồng thuê tàu chuyến). Bộ luật Hàng Hải Việt Nam năm 2005 có quy định: Trách nhiệm của người vận chuyển phát sinh từ khi người …

Quy định về quyền chọn và Hợp đồng quyền chọn

Quy định về quyền chọn và Hợp đồng quyền chọn

Theo những quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, quyền chon được coi là một loại chứng khoán phái sinh. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option). Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền …

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng hết cổ phần có còn được coi là cổ đông sáng lập?

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng hết cổ phần có còn được coi là cổ đông sáng lập?

Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Sự phân biệt giữa cổ đông sáng lập và cổ đông khác nằm ở chỗ họ được ghi nhận thông tin trong điều lệ công ty, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được quyền sở hữu cổ phần ưu …

Xử lý kỷ luật (sa thải) đối với nữ lao động đang mang thai

Xử lý kỷ luật (sa thải) đối với nữ lao động đang mang thai

Nhà nước ta luôn khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà. Vì vậy, khi người sử dụng lao động muốn áp dụng biện pháp kỷ luật đối với …