HỎI ĐÁP

Kinh doanh chế phẩm sinh học xử lý chất thải

Xin luật sư cho tôi biết điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học xử lý chất thải. Luật sư xin trả lời như sau: Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP, điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải như sau:1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải …

Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép xử lý CTNH phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến điều kiện cấp phép xử lý CTNH 1. Các phương …

Hồ sơ đăng ký thuế cho người nước ngoài

CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM NHƯ SAU: Thu nhập chịu thuế (Thông tư 111/2013/TT-BTC) ·         Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. ·         Đối với cá …

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ đăng ý kinh doanh (chuyển trụ sở) có phải làm thủ tục sửa đổi địa chỉ trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá không?

Chủ sở hữu của Văn bằng bảo hộ được xác định là Người có tên và địa chỉ trùng với tên và địa chỉ ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ. Do đó, về mặt  pháp luật, khi thay đổi địa chỉ quyền sở hữu đôí với Văn bằng bảo hộ không tự động dịch chuyển theo, chủ thể được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ và chủ thể …

Doanh nghiệp phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu đăng ký?

Để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký của mình, doanh nghiệp cần có biện pháp theo dõi để phát hiện nếu có doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình. Trong trường hợp nhãn hiệu bị xâm hại, doanh nghiệp yêu cầu các cơ quan nhà nước có thầm quyền áp dụng các biện pháp …

Đăng ký nhãn hiệu có thời gian hiệu lực hay không?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chỉ có hiệu lực trong thời hạn 10 năm, nhưng có thể gia hạn liên tiếp 10 năm 1 lần, không giới hạn số lần. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể bị đình chỉ hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu chấm …

Tại sao tôi phải nên bảo hộ nhãn hiệu?

Bạn có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình thông qua đăng ký. Việc đăng ký  nhãn hiệu mang đến cho công ty của bạn độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều này sẽ ngăn cản người khác tiếp thị các sản phẩm trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn. Bạn có thể chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) nhãn hiệu hoặc …

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, hồ sơ gồm những tài liệu gì??

- Tài liệu tối thiểu. - 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; -  Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; -  Chứng từ nộp phí, lệ phí; - Giấy ủy quyền (nếu có). - Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng …

Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu bao gồm những tài liệu gì? Trình tự thực hiện bao gồm những bước nào?

-    Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm về Cục Quản lý dược Bước 2: Cục Quản lý dược tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo các qui định hiện hành. Bước3: Cục Quản lý dược sẽ cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm …

Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm bao gồm những tài liệu gì? Trình tự thực hiện ra sao?

-    Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế (SYT). Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ thì gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng  cáo phiếu tiếp nhận hồ sơ; Bước 3: Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo …