Trang chủ » Tin tức

THỎA ƯỚC LAHAY VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Việt Nam ký Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Văn kiện Geneva 1999)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Intraco Law Firm thông báo tuyển dụng thực tập sinh pháp lý tháng 01/2019

KIỂM TRA GIẢM CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN NHẬP KHẨU

Theo quy định tại nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải được đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng.
Tuy nhiên, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có thể được áp dụng chế độ kiểm tra giảm có thời hạn khi đáp ứng một số điều kiện.

MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN NHẬP KHẨU

Theo quy định tại nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải được đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng.
Tuy nhiên, thức ăn chăn nuôi, thủy sản đáp ứng một số điều kiện thì có thể được miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn.

KIỂM TRA THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN NHẬP KHẨU

Theo quy định tại nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải được đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng.

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam

Thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam có thể nhập khẩu để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm.

Đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Theo quy định thức ăn chăn nuôi nhập khẩu để được lưu hành tại Việt Nam phải được đăng ký và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn,và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có);
  • Mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản có một tiêu chuẩn chất lượng được công bố chỉ được đặt 01 tên thương mại tương ứng;

Thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới: Sau khi có quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu lưu hành thức ăn chăn nuôi mới tại Việt Nam thì phải tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định và được phép sử dụng các kết quả thử nghiệm trong hồ sơ công nhận thức ăn chăn nuôi mới cho hoạt động công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp quy.

Đăng ký công nhận lại phân bón lưu hành

Phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Do đó, đăng ký công nhận lại phân bón lưu hànhlà việc làm bắt buộc đối với Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) khi kinh doanh phân bón trong các trường hợp sau:

  • Phân bón hết thời gian lưu hành;
  • Thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;
  • Chuyển nhượng tên phân bón;
  • Thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.

Đăng ký công nhận phân bón lưu hành lần đầu

Đăng ký công nhận phân bón lưu hành lần đầu là việc làm bắt buộc đối với Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) khi sản xuất phân bón trong nước, nhập khẩu phân bón lần đầu vào Việt Nam hoặc phân bón đã được công nhận lưu hành được đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại Nghị Định 108/2017/NĐ-CP.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9 VÀ 10/2018

Vấn đề pháp lý khi thực hiện tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn. Tuy nhiên, thực tế, việc triển khai các thủ tục cần thiết trước và sau khi tách doanh nghiệp rất đa dạng và phức tạp. Để đảm bảo việc tách doanh nghiệp được diễn ra đúng trình tự và thủ tục pháp lý, doanh nghiệp cần nắm rõ các vấn đề pháp lý sau:

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thành lập Văn phòng đại diện là một trong các phương thức đầu tư tối ưu, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng đặt chân vào thị trường Việt Nam mà không phải đáp ứng quá nhiều điều kiện đầu tư.

Guidance on Investment Project Registration in Vietnam for foreign investors

When a foreign investors want to investment in Vietnam, it is necessary to know about conditions and procedures according to Vietnamese regulations.

BUSINESS LICENSE

Business License (which is commonly known as “Trading License”) now is governed by Decree 09/2018/ND-CP provide guidance on the Law on Commerce and the Law on Foreign Trade Management regarding goods trading activities of FIEs. Under this decree, Business License is no longer required for foreign invested enterprises to conduct export, import and wholesale distribution activities for goods permitted under Vietnam’s WTO Commitments (except from lubricants).