Trang chủ » Hỏi đáp

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã thông qua Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng chưa tiến hành thủ tục thông báo tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Vậy trong thời gian này chúng tôi có nên ký kết hợp đồng với đối tác không?

 

Trả lời: Thời điểm thay đổi người đại diện theo pháp luật không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động nội bộ của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị pháp lý của các văn bản, hợp đồng được ký kết tại thời điểm đó.

 

Liên quan đến vấn đề này, Điều 27 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định:

Điều 27. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
1. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.
 
2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện đối với nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.”
 
Trong khi đó, Điều 47 và Điều 108 Luật Doanh nghiệp cũng quy định thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị) thuộc về Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. 
 
Như vậy, những quy định nêu trên cho thấy: Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, trong trường hợp có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị ra Quyết định/Nghị quyết về việc thay đổi này và văn bản sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi được thông qua.
 
Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là quy định tại khoản 5, Điều 5 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:
 
Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi các nội dung này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Theo như quy định này và các quy định liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch & Đầu tư) trong vòng 10 ngày  làm việc kể từ khi có quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, sau đó trong vòng 5-10 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ cấp cho doanh nghiệp một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới ghi nhận về sự thay đổi. 
 
Sự khác biệt đáng kể giữa điều khoản này với Điều 27 Nghị định 102/2010/NĐ-CP trên thực tế gây ra nhiều lúng túng đối với doanh nghiệp khi cần thay đổi người đại diện theo pháp luật. Các doanh nghiệp thường không xác định được tại thời điểm nào thì việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có hiệu lực pháp lý: Thời điểm ngay khi Quyết định/Nghị quyết của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên được thông qua hay thời điểm sau khi doanh nghiệp được Sở Kế hoạch & Đầu tư ban hành Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới có ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới?
 
Theo quan điểm của chúng tôi, để đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản, hợp đồng ký kết trong thời gian này, doanh nghiệp nên tiến hành thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch & Đầu tư trước khi tiến hành các hoạt động pháp lý khác. Bởi các đối tác, khách hàng, cơ quan Nhà nước và các chủ thể có liên quan khác, khi tiến hành  giao dịch với doanh nghiệp đều căn cứ trên các thông tin có giá trị pháp lý được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều này hoàn toàn hợp lý và phù hợp với quyền, lợi ích của các bên liên quan, tránh được các bất cập, mâu thuẫn phát sinh về sau.

CÔNG TY LUẬT INTRACO

Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Tin cùng chuyên mục

Công ty luật IntracoLaw tư vấn luật đất đai

Kính gửi: Văn phòng luật sư/Công ty luật IntracoLaw
Tôi là người nước ngoài, muốn thuê lại đất nông nghiệp từ hộ nông dân để làm dự án thì phải làm thế nào. William Tan (Quốc tịch Anh)

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có ký kết một số hợp đồng lao động với thời hạn 06 tháng với người lao động. Vậy xin hỏi, doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động này không?

Tranh chấp quyền nuôi con ngoài giá thú

Câu hỏi: Tôi ly hôn chồng năm 2007 không có tranh chấp gì về tài sản và con cái. Tháng 2/2011 tôi có sinh thêm một cháu với người đàn ông khác không có đăng ký kết hôn

Xin cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Câu hỏi: Gia đình tôi khai hoang một mảnh đất và sử dụng liên tục không tranh chấp từ 1985 đến nay. Chúng tôi có nộp tiền thuế sử dụng đất đầy đủ. Vậy Chúng tôi có thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không

Chứng chỉ hành nghề thuốc thú y, thủy sản

Câu hỏi 1: Công ty TNHH K&H Việt Nam chuyên kinh doanh về thuốc và thức ăn thủy sản, hiện tại Công ty muốn thay đổi chứng chỉ hành nghề thú y, thủy sản. cho Người có bằng cấp này là người nước ngoài ( Thái Lan), là Giám đốc cố vấn của Công ty.