Trang chủ » Văn bản mới

Nghị định số  57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Chế độ tài chính của TCTD, CNNHNN được quy định trong Nghị định bao gồm các vấn đề như:

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong phần quy định này, TCTD, CNNHNN được sử dụng vốn hoạt động để kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ/vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; Được cho thuê, thế chấp, cầm cố; nhượng bán; thanh lý các tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình;

- Về các nguồn doanh thu, chi phí của TCTD, CNNHNN. Trong đó,  những khoản không được hạch toán như: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính; Các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh; Các khoản chi không có chứng từ hợp lệ; Các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ.

- Về lợi nhuận và trích lập quỹ. VD, đối với TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, việc phân phối lợi nhuận như sau:

Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);

Bù đắp lỗ (được trừ vào lợi nhuận trước thuế);

5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ).

10% vào quỹ dự phòng tài chính (mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% vốn điều lệ)

Sau đó, lợi nhuận được phân phối vào:

50% vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành

Trích tối đa không quá ba tháng lương thực hiện của người lao động vào quỹ khen thưởng, phúc lợi

Sau đó, lợi nhuận còn lại được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

- Về chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán

- Về Trách nhiệm của Ban điều hành TCTD, CNNHNN

- Về Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước.

CÔNG TY LUẬT INTRACO
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer
YM: danghoangdung77

Tin cùng chuyên mục

Quy định quản lý lao động nước ngoài mới

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định quản lý lao động nước ngoài mới

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được áp dụng từ ngày 01/07/2016 theo Nghị định của Chính phủ số 69/2016/NĐ-CP được ban hành cùng ngày

Công văn 1170/BVTV-QLT ngày 17/7/2014 của Cục Bảo vệ thực vật quy định về đăng ký thuốc BVTV

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Cục bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 1170/BVTV-QLT đối với hoạt động khảo nghiệm và đăng ký thuốc BVTV, cụ thể:

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật;