Trang chủ » Văn bản mới

Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2012 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản, như trong: Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, Nghị định số 14/2009/NĐ-CP, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP, Nghị định số 32/2010/NĐ-CP, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP.

 

 

1. Đối với thủ tục, thẩm quyền, thời hạn cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép cho tổ chức, cá nhân có tàu cá, Nghị định mới sửa đổi Điều 6, Điều 7 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP đối với thủ tục cấp giấy phép, cấp lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân có tàu cá; bãi bỏ khoản 5, khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 14/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.

 

2. Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Theo đó, 1 số vấn đề được quy định như sau:

2.1. Về hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác và trả lại giấy tờ mà tổ chức, cá nhân đã nộp khi được cấp phép gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác;

b) Hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia và lãnh thổ đó chấp thuận (bản công chứng);

c) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao chụp);

đ) Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá;

e) Bằng thuyền trưởng, máy trưởng (bản sao chụp).

2.2. Sau khi xem xét hồ sơ, các giấy phép cấp cho tàu cá bao gồm:

a) Giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản khai thác ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác;

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

d) Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên và người làm việc trên tàu cá.

2.3.  Tổ chức, cá nhân khi nhận giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác và các giấy tờ có liên quan phải nộp lại cho Tổng cục Thủy sản các giấy tờ sau:

a) Giấy phép khai thác thủy sản (bản chính);

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản chính);

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản chính).

 

Ngoài ra, Nghị định mới còn quy định về điều kiện khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam, và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.

 

3. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam, Nghị định mới sửa đổi các vấn đề như:

Nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Giấy phép hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài; Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài.

Các trường hợp thu hồi giấy phép

Thẩm quyền, cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép

Trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài

 

4. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá, Nghị định mới sửa đổi những vấn đề như:

Điều kiện đối với tàu cá nhập khẩu

Trình tự, thủ tục nhập khẩu tàu cá

Đăng ký tàu cá nhập khẩu

Hồ sơ đăng ký tàu cá không thời hạn

Thẩm quyền quyết định nhập khẩu tàu cá và thẩm quyền đăng ký tàu cá nhập khẩu

CÔNG TY LUẬT INTRACO
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer
YM: danghoangdung77

Tin cùng chuyên mục

Quy định quản lý lao động nước ngoài mới

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định quản lý lao động nước ngoài mới

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được áp dụng từ ngày 01/07/2016 theo Nghị định của Chính phủ số 69/2016/NĐ-CP được ban hành cùng ngày

Công văn 1170/BVTV-QLT ngày 17/7/2014 của Cục Bảo vệ thực vật quy định về đăng ký thuốc BVTV

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Cục bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 1170/BVTV-QLT đối với hoạt động khảo nghiệm và đăng ký thuốc BVTV, cụ thể:

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật;