Trang chủ » Văn bản mới

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Nghị định có hiệu lực ngày 05/8/2012 và thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005.

Nghị định quy định về các hành vi vi phạm hành chính, nguyên tắc xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Các hành vi vi phạm hành chính được kể đến trong Nghị định này như:

- Hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ biến, tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy. Mức phạt thấp nhất là 100.000 VNĐ. Mức phạt cao nhất từ 2.000.000 đến 5.000.000 VNĐ đối với hành vi không ban hành hoặc ban hành quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; kèm theo một số biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, còn có những hành vi như:

- Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Hành vi vi phạm về hố sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý và sử dụng điện

- Hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng

- Hành vi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy và ngăn cháy

- Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy

- Vi phạm về phương án chữa cháy của cơ sở

- Vi phạm về thông tin báo cháy

- Vi phạm về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy,…

Mức tiền phạt thấp nhất là 100.000 đồng, mức tiền phạt cao nhất tới 50.000.000 VNĐ. Ngoài ra còn có các hình thức phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

CÔNG TY LUẬT INTRACO

Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Tin cùng chuyên mục

NGHỊ ĐỊNH 40/2018 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Hướng dẫn đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp số lưu hành

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm Anh ngữ

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm thực phẩm

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

NGHỊ ĐỊNH 64/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.