Home » Legal update

Pursuant to the Price Law No. 11/2012/QH13 dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on food safety No. 55/2010/QH12 dated June 17, 2010 and Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25, 2012, detailing implementation of a number of Articles of Law on food safety;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

In furtherance of directive opinions of the Prime Minister at official dispatch No. 8119/VPCP-KTTH dated September 29, 2013, of the Governmental Office;

At the request of Director of Department of food safety;

The Minister of Health provides for the Circular promulgating the list of milk kinds for children aged under 6 years, which belong to goods subject to implementation of price stabilization.

Article 1. To promulgate the list of milk products for children under 6 years old, which pertain to goods subject to price stabilization according to Point h, Clause 2, Article 15 of the Price Law, including:

1.        Nutritional formula products for children aged up to 36 months stipulated at the National Technical Regulations issued by the Ministry of Health.

2.        Milk and nutrition products containing the animal nutrition in form of milk powder or milk liquid published to use for children under 6 years old but do not comply with the National Technical Regulations at the Clause 1 in this Article.

Article 2. List provided in Article 1 of this Circular is basis for the Ministry of Finance to implement price control as prescribed by law on price.

Article 3. Department of food safety – the Ministry of Health shall announce the detailed list of milk products defined in Article 1 of this Circular on a monthly basis.

Article 4. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces, central-affiliated cities, relevant agencies and organizations shall be responsible for the implementation of this Circular.

Article 5. This Circular takes effect on November 20, 2013.

Article 6. Department of food safety – the Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies and organizations in guiding and organizing implementation of this Circular.

INTRACO LAW FIRM
Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Same category

DECREE 40/2018/ND-CP ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALES

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Guidance on registration of imported medical equipment

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Guidance on establishment of a foreign language center

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Guidance on self-declartion products

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

DECREE NO. 64/2018 ON STIPULATING SANCTION FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF LIVESTOCK BREEDS, ANIMAL FEEDS AND AQUATIC FEEDS

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.