Home » Legal update

Pursuant to the Price Law No. 11/2012/QH13 dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on food safety No. 55/2010/QH12 dated June 17, 2010 and Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25, 2012, detailing implementation of a number of Articles of Law on food safety;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

In furtherance of directive opinions of the Prime Minister at official dispatch No. 8119/VPCP-KTTH dated September 29, 2013, of the Governmental Office;

At the request of Director of Department of food safety;

The Minister of Health provides for the Circular promulgating the list of milk kinds for children aged under 6 years, which belong to goods subject to implementation of price stabilization.

Article 1. To promulgate the list of milk products for children under 6 years old, which pertain to goods subject to price stabilization according to Point h, Clause 2, Article 15 of the Price Law, including:

1.        Nutritional formula products for children aged up to 36 months stipulated at the National Technical Regulations issued by the Ministry of Health.

2.        Milk and nutrition products containing the animal nutrition in form of milk powder or milk liquid published to use for children under 6 years old but do not comply with the National Technical Regulations at the Clause 1 in this Article.

Article 2. List provided in Article 1 of this Circular is basis for the Ministry of Finance to implement price control as prescribed by law on price.

Article 3. Department of food safety – the Ministry of Health shall announce the detailed list of milk products defined in Article 1 of this Circular on a monthly basis.

Article 4. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces, central-affiliated cities, relevant agencies and organizations shall be responsible for the implementation of this Circular.

Article 5. This Circular takes effect on November 20, 2013.

Article 6. Department of food safety – the Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies and organizations in guiding and organizing implementation of this Circular.

INTRACO LAW FIRM
Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Same category

DECREE 40/2018/ND-CP ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALES

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

New regulaiton on foreign labor management

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Conditions for debt trading services

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được áp dụng từ ngày 01/07/2016 theo Nghị định của Chính phủ số 69/2016/NĐ-CP được ban hành cùng ngày

Official letter 1170/BVTV-QLT dated July 17th 2014 of Plant Protection Department on Pesticides Registration

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Cục bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 1170/BVTV-QLT đối với hoạt động khảo nghiệm và đăng ký thuốc BVTV, cụ thể: