Home » Legal update

This Circular prescribes procedures for establishment, change of name, locations, operational termination, dissolution of branches, transaction offices, representative offices, non-business units in country; branches, representative offices, banks invested 100% of capital in foreign countries of commercial banks.
The circular clearly stated that the Governor of State Bank has right to approve or refuse in case where a commercial bank establish, terminate activities, dissolve branches, transaction offices, representative offices, non-business units in country; establish branches, representative offices, banks invested 100% of capital in foreign countries.
Compared with the Regulation on the operation network of commercial banks attached to the Decision No 13/2008/QD-NHNN, the Circular No 21 gets rid of several types of commercial bank, the most important of which is saving fund and transaction site.
The circular prescribes more specifically and closely conditions of establishing branches, transaction offices, representative offices, non-business units in country; establish branches, representative offices, banks invested 100% of capital in foreign countries. Besides, the circular introduces a specific formula of accounting the maximum number of branches that a commercial bank can establish. The maximum number of commercial bank’s branches is 10 in each urban area of Hanoi and Ho Chi Minh City. The number of transaction offices of commercial banks in the urban area of Hanoi and Ho Chi Minh City is not greater than two times the current number of branches of commercial banks in each region.
According to the circular, commercial bank’s responsible for having plan on development of branches, transaction offices, representative offices, non-business units in country; branches, representative offices, banks invested 100% of capital in foreign countries and submit it to competent level of bank for approving annually; periodically, not later than January 31st and July 31st of every year, to report to the State Bank (through the agency of Banking Inspection and Supervision), and the State Bank's branches where commercial banks locate head office, about the operation of branches, transaction offices and representative offices.
This Circular takes effect on October 23, 2013, replaces Decision No. 13/2008/QD-NHNN dated April 29, 2008, of the Governor of the State Bank, promulgating provisions on commercial bank’s operational networks.
INTRACO LAW FIRM
Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Same category

DECREE 40/2018/ND-CP ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALES

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Guidance on registration of imported medical equipment

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Guidance on establishment of a foreign language center

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Guidance on self-declartion products

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

DECREE NO. 64/2018 ON STIPULATING SANCTION FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF LIVESTOCK BREEDS, ANIMAL FEEDS AND AQUATIC FEEDS

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.