Home » Legal update

Circular No: 05/2014/TT-BXD, amending Article 17.2.a) in the Regulation on use management of condominiums, issued together with Decision No. 08/2008/QĐ-BXD dated May 28th, 2008 by Minister of Construction.
Some points are worth noting:

1.   Amendments:
 a.     For single-owner condominiums, the owner is responsible for expense for operation management of condominiums except for a different agreement signed between the owner and condominium users.
b.    For multi-owner condominiums, the owner and condominium users are responsible for expense for operation management of condominium based on a principle that the operation management fund shall be raised from the owners on the principle of full coverage of expenses. Fund contribution levels shall be calculated on a monthly basis and apportioned to the area or other parts not belonging to condominium (included parking lot area) under the private ownership of each owners.
c.     Provincial/municipal People's Committees are responsible for prescribing the maximum collection level of condominium operation management fund in the localities. Condominium project investors shall base themselves on the maximum collection level set by provincial/ municipal People's Committees to calculate service charge and collect from the owners, condominium users (where there is not Management Board of condominium) or operation management enterprise will base on the set level to calculate operation management charge rate and request Management board to report in Conference of Condominium to be passed (where there in a Management Board of condominium)
3. Effect of the Circular
-     The Joint Circular comes in effect from the date of June 25th, 2014
-   For the apartment purchasing contract singed prior to April 08th, 2014 where contractual parties agreed the area is calculated from the heart of wall to the other, from the valid date of this Circular, fund contribution of operation management will be appointed to the area calculated on a base of area between walls.
INTRACO LAW FIRM
Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Same category

DECREE 40/2018/ND-CP ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALES

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Guidance on registration of imported medical equipment

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Guidance on establishment of a foreign language center

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Guidance on self-declartion products

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

DECREE NO. 64/2018 ON STIPULATING SANCTION FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF LIVESTOCK BREEDS, ANIMAL FEEDS AND AQUATIC FEEDS

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.