Home » Legal update

Decree No. 57/2012/ND-CP dated 20/07/2012 regulating the financial management for credit institutions, foreign bank branches.The Decree takes effects from 15.9.2012.

The financial management of credit institutions, foreign bank branches which are regulated in the decree include following issues, such as:

- The management and use of assets: In these regulations, credit institutions and foreign bank branches can use capital for business purposes in accordance with the Law on Credit Institutions; Not using than 50% of charter capital / allocated capital and additional reserve to charter capital for building, purchasing fixed assets which serve directly its activities, and it have to fully comply with the provisions of investment management and construction; Lease, mortgage, pledge; sale; liquidate assets of its ownership are allowed;

- About revenues, costs of credit institutions, foreign bank branches: The items are not to be accounted: fines for administrative violation; expenses not relating to business activities; expenses without valid bills; expenses covered by other funding sources.

- For the profit and establishing fund. For example, for a limited liability company with only State owner, the distribution of profits is as follows:

Sharing profits  to contracted share holder (If any);

Offsetting losses (which shall be deducted in profit before tax);

5% added to additional capital reserve fund (maximum level of this fund shall not exceed the charter capital)

10% added to financial reserve fund (maximum level of this fund shall not exceed 25% of the charter capital)

Then, the profit is allowed to be distributed to:

50% to professional development fund.

Reward Fund for Management Executives

Maximum of three months salary of the employee to the reward fund and welfare

Then, the remaining profit is added to funds for professional development.

- The management of accounting, statistics and auditing

- The responsibilities of the Executive Board of credit institutions, foreign bank branches.

- The responsibility of the state management agency

INTRACO LAW FIRM
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer
YM: danghoangdung77

Same category

New regulaiton on foreign labor management

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Conditions for debt trading services

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được áp dụng từ ngày 01/07/2016 theo Nghị định của Chính phủ số 69/2016/NĐ-CP được ban hành cùng ngày

Official letter 1170/BVTV-QLT dated July 17th 2014 of Plant Protection Department on Pesticides Registration

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Cục bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 1170/BVTV-QLT đối với hoạt động khảo nghiệm và đăng ký thuốc BVTV, cụ thể:

Management on Multi level marketing activities

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật;