Home » Services » Intellectual Property

Consulting on the patentability of patents anf industrial designs, consulting on the registrability of trademarks (Trademark search, novalty, similarirty search of patents, industrials designs)
Application preparation and filing for patent, trademark and industrial designs in Vietnam and Indochina region (Trademark classification advising, industrial design specification advising, patents description and abstract preparation advising, patent description translating into Vietnamese)
Tracking, monitoring and responding to notices from Vietnam National Office of Industrial Property. Preparing and filing appeal in case of refusal.
Protection preiod monitoring and applying for the extension of protection period for patents, trademarks.
Patent annuity payments.
Application monitoring and assessing the posible conflicts. Advising and proceeding the process to oppose the possible conflict application.
Applying for amendment of registration concerning the changes of transferring, the changed of applicant information...
Consulting on registrabilibty and patentability as well as filing application for protection for patents, trademarks and industrial designs in Laos, Cambodia and Myanmar.
Advising and conducting application procedure to obtain trademarks protection of Vietnamese in foreign countries.
 
If you have any query or demand to use our services, please contact  in details:
 
Lawyer Dang Hoang Dung
Telephone : +84 4 628 42684/5 ext: 101
Yahoo: intracolaw
Mobile: +84 9 130 59573
Fax: +84 4 628 42686
Email: main@intracolaw.com.vn
INTRACO LAW FIRM
Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Same category

Trademarked

Nhãn hiệu hàng hoá hay thương hiệu, logo là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu hàng hoá là một tài sản quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong thương trường cạnh tranh khốc liệt

Copyright

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả càng trở nên nhức nhối, IntracoLaw Firm hỗ trợ khách hàng các lĩnh vực liên quan đến bản quyền tác giả như:

Lincensing and franchising

Là một trong số ít đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép tại Việt Nam, dịch vụ sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ lõi của IntracoLaw Firm. Các luật sư và cộng sự của IntracoLaw Firm đang hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện nhất trong mọi khía cạnh liên quan 

Intellectual Property Infringement Battling.

Là một trong số ít đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép tại Việt Nam, dịch vụ sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ lõi của IntracoLaw Firm. Các luật sư và cộng sự của IntracoLaw Firm