Trang chủ » Dịch vụ pháp lý

Tư vấn luật pháp lý thường xuyên

IntracoLaw Firm đang hỗ trợ các doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trong hoạt động hàng ngày của mỗi doanh nghiêp. Tư vấn luật và trả lời các câu hỏi

Mua bán ngoại thương

• Soạn thảo và tư vấn các hợp đồng mua bán ngoại thương.
• Đại diện tư vấn thủ tục giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng ngoại thương.

Tư vấn luật doanh nghiệp

Dịch vụ IntracoLaw Firm cung cấp liên quan đến doanh nghiệp rất đa dạng bao trùm lên hoạt động của doanh nghiệp và IntracoLaw Firm đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Lao động và việc làm

 IntracoLaw Firm công ty luật xin giới thiệu một số nội dung tư vấn và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực lao động và việc làm như sau:
Tư vấn quản lý lao động, xâu dựng bộ máy và tư vấn về vấn đề uỷ quyền.

Tư vấn Thuế

• Tư vấn các mục thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như thuê giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân.
• Tư vấn chính sách thuế hợp lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Tư vấn chứng khoán

IntracoLaw Firm xin giới thiệu các dịch vụ tư vấn liên quan đến chứng khoán sau đây:
• Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn bảo lãnh thanh toán trái phiếu, mua bán trái phiếu
• Tư vấn phát hành cổ phần.

Tài chính Ngân hàng

IntracoLaw Firm hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động và giao dịch của họ. Hiện tại IntracoLaw Firm đang tập trung vào các lĩnh vực dưới đây:

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Đây là một trong những lĩnh vực mạnh của IntracoLaw Firm. Luật sư của IntracoLaw Firm có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp nhà đầu tư mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp theo phương án chắc chắn về pháp lý

Tư vấn xây dựng

Xây dựng có quan hệ mật thiết tới bất động sản. Dịch vụ pháp lý về xây dựng cũng tương tự như vậy luôn găn liền với bất động sản. IntracoLaw Firm đang hỗ trợ nhà đầu tư, nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng như sau:

Bất động sản

Đây là một trong những dịch vụ chính của công ty luật Intraco. Với một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, IntracoLaw Firm đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến bất động sản như sau: