Trang chủ » Văn bản mới

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Cục bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 1170/BVTV-QLT đối với hoạt động khảo nghiệm và đăng ký thuốc BVTV, cụ thể:

- Tạm ngừng nhận hồ sơ cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV đến ngày 31 tháng 12 năm 2014;

- Tạm ngừng ký hợp đồng khảo nghiệm mới đối với thuốc BVTV đăng ký bổ sung tên thương phẩm, đăng ký bổ sung hàm lượng hoạt chất đến ngày 31 tháng 12 năm 2014;

- Tiếp tục ngừng nhận hồ sơ cấp Giấy phép khảo nghiệm, khảo nghiệm và làm thủ tục đăng ký đối với các thuốc BVTV chứa cypermethrin và đồng phân, thuốc BVTV trừ bệnh vàng lá chín sớm và thuốc trừ cỏ chứa paraquat đến ngày 31 tháng 12 năm 2014;

- Các thuốc BVTV đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng sr dụng, cách sử dụng và dạng thành phẩm được tiếp tục ký hợp đồng khảo nghiệm;

- Các thuốc BVTV đã ký hợp đồng khảo nghiệm, đã triển khai khảo nghiệm và khảo nghiệm xong được tiếp tục thực hiện các thủ tục để đăng ký theo quy định.

CÔNG TY LUẬT INTRACO
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer
YM: danghoangdung77

Tin cùng chuyên mục

Quy định quản lý lao động nước ngoài mới

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định quản lý lao động nước ngoài mới

Vừa qua, vào ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 (“Nghị Định 11”), thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 (“Nghị Định 102”). Nghị Định 11 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan tới hồ sơ, thủ tục cấp GPLĐ và được xem là có lợi hơn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được áp dụng từ ngày 01/07/2016 theo Nghị định của Chính phủ số 69/2016/NĐ-CP được ban hành cùng ngày

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật;

Hoạt động của công ty tài chính và cho thuê tài chính

Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép