Trang chủ » Nghiên cứu

Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.
Sự phân biệt giữa cổ đông sáng lập và cổ đông khác nằm ở chỗ họ được ghi nhận thông tin trong điều lệ công ty, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.
Vậy, sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại công ty thì có còn được coi là cổ đông sáng lập nữa không?
Không giống với các loại hình doanh nghiệp khác, khi thành viên chuyển nhượng hết vốn góp tại công ty thì thông tin về thành viên đó sẽ bị xóa khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ở loại hình công ty cổ phần, sự đóng góp của cổ đông khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong 3 năm đầu hoạt động của doanh nghiệp luôn luôn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ngay cả khi cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người khác thì các thông tin về cổ đông sáng lập vẫn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng phần vốn góp sẽ được điều chỉnh thành 0%.

CÔNG TY LUẬT INTRACO

Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Tin cùng chuyên mục

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (bao gồm cả hợp đồng vận chuyển theo chứng từ - còn gọi là Hợp đồng thuê tàu chợ và Hợp đồng thuê tàu chuyến).

Quy định về quyền chọn và Hợp đồng quyền chọn

Theo những quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, quyền chon được coi là một loại chứng khoán phái sinh. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).

Xử lý kỷ luật (sa thải) đối với nữ lao động đang mang thai

Nhà nước ta luôn khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà